System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

رفع خطای python module 'turtle' has no attribute 'screen' در پایتون

12:46:00 AM - ۱۳۹۹/۰۶/۱۶


به این سوال امتیاز بدهید     0 تعداد بازدید این سوال : 359
پاسخ دهنده : saedbfd 01:47:00 AM - ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
به این پاسخ امتیاز بدهید     0 نظر گزارش حذف ویرایش
سوالات مشابه
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ساعت : 09:32:00 PM - بازدید : 13 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ساعت : 09:54:00 PM - بازدید : 198 - پاسخ : 2
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ - ساعت : 10:19:00 PM - بازدید : 274 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ساعت : 01:47:00 AM - بازدید : 73 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ - ساعت : 12:41:00 PM - بازدید : 76 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ساعت : 11:59:00 AM - بازدید : 169 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ - ساعت : 05:38:00 PM - بازدید : 250 - پاسخ : 2
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ - ساعت : 08:56:00 PM - بازدید : 70 - پاسخ : 1
تاریخ : 1398/08/03 - ساعت : 04:56:00 PM - بازدید : 865 - پاسخ : 3
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ - ساعت : 12:29:00 PM - بازدید : 119 - پاسخ : 1
آخرین سوالات ارسالی
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ساعت : 09:32:00 PM - بازدید : 13 - پاسخ : 1
تاریخ : 1398/07/30 - ساعت : 07:38:00 PM - بازدید : 507 - پاسخ : 8
تاریخ : 1398/08/02 - ساعت : 12:09:00 PM - بازدید : 461 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ - ساعت : 04:18:00 PM - بازدید : 103 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ساعت : 09:54:00 PM - بازدید : 198 - پاسخ : 2
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ - ساعت : 10:19:00 PM - بازدید : 274 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ - ساعت : 04:48:00 PM - بازدید : 213 - پاسخ : 2
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ساعت : 03:44:00 PM - بازدید : 14 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ساعت : 05:29:00 PM - بازدید : 15 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - ساعت : 10:35:00 PM - بازدید : 28 - پاسخ : 1
پاسخ خود را ثبت نمایید ...
برای ارسال پاسخ لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.   ورود به سایت