System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

دلیل خطای AccessDenied هنگام باز کردن یک Url

04:32:00 PM - ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


به این سوال امتیاز بدهید     -1 تعداد بازدید این سوال : 138
2 نظر
fateme : هیچ اطلاعاتی از کدهایی که نوشتید قرار ندادید. تنها چیزی که میشه گفت اینه که خطای 404 بخاطر دسترسی به مسیری هست که وجود نداره.
حذف امتیاز کاربر : 686   رتبه کاربر : 2     تاریخ ثبت : ۰۰:۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
fateme : هیچ اطلاعاتی از کدهایی که نوشتید قرار ندادید. تنها چیزی که میشه گفت اینه که خطای 404 بخاطر دسترسی به مسیری هست که وجود نداره.
حذف امتیاز کاربر : 686   رتبه کاربر : 2     تاریخ ثبت : ۰۰:۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
پاسخ دهنده : hosseinfullstack 07:02:00 PM - ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
به این پاسخ امتیاز بدهید     1 نظر گزارش حذف ویرایش
8 نظر
mahbod : ممنون ولی هنوز درست نشد
حذف امتیاز کاربر : 3   رتبه کاربر : 84     تاریخ ثبت : ۰۸:۴۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
hosseinfullstack : اطلاعاتی از پروژه قرار ندادید. توضیح کاملی در مورد این بخش پروژه بدید و کد های مربوط رو هم قرار بدید تا بهتر بشه راهنمایی کرد
حذف امتیاز کاربر : 48   رتبه کاربر : 13     تاریخ ثبت : ۱۱:۰۱ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
mahbod : سلام من به همه دسترسی کامل دادم ولی با ارور میده و لی وقتی در یوزر کنترلر این دستور حذف میکنم درسته [Authorize(Roles = "User")]
حذف امتیاز کاربر : 3     رتبه کاربر : 84     تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
mahbod : در زیر کد قسمت کنترلر یوزر گذاشتم
حذف امتیاز کاربر : 3     رتبه کاربر : 84     تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
mahbod : ممنون ولی هنوز درست نشد
حذف امتیاز کاربر : 3     رتبه کاربر : 84     تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
mahbod : سلام من به همه دسترسی کامل دادم ولی با ارور میده و لی وقتی در یوزر کنترلر این دستور حذف میکنم درسته [Authorize(Roles = "User")]
حذف امتیاز کاربر : 3     رتبه کاربر : 84     تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
mahbod : در زیر کد قسمت کنترلر یوزر گذاشتم
حذف امتیاز کاربر : 3     رتبه کاربر : 84     تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
hosseinfullstack : اطلاعاتی از پروژه قرار ندادید. توضیح کاملی در مورد این بخش پروژه بدید و کد های مربوط رو هم قرار بدید تا بهتر بشه راهنمایی کرد
حذف امتیاز کاربر : 48     رتبه کاربر : 13     تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
ادامه نظرات ...
سوالات مشابه
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - ساعت : 05:13:00 PM - بازدید : 59 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - ساعت : 05:10:00 PM - بازدید : 61 - پاسخ : 1
تاریخ : 1398/08/02 - ساعت : 12:09:00 PM - بازدید : 503 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ - ساعت : 04:18:00 PM - بازدید : 132 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ساعت : 09:54:00 PM - بازدید : 238 - پاسخ : 2
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ - ساعت : 04:48:00 PM - بازدید : 242 - پاسخ : 2
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ساعت : 03:44:00 PM - بازدید : 43 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ساعت : 05:29:00 PM - بازدید : 41 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - ساعت : 10:35:00 PM - بازدید : 60 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ - ساعت : 06:01:00 PM - بازدید : 226 - پاسخ : 1
آخرین سوالات ارسالی
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - ساعت : 05:13:00 PM - بازدید : 59 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - ساعت : 05:10:00 PM - بازدید : 61 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ساعت : 09:32:00 PM - بازدید : 45 - پاسخ : 1
تاریخ : 1398/07/30 - ساعت : 07:38:00 PM - بازدید : 542 - پاسخ : 8
تاریخ : 1398/08/02 - ساعت : 12:09:00 PM - بازدید : 503 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ - ساعت : 04:18:00 PM - بازدید : 132 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ساعت : 09:54:00 PM - بازدید : 238 - پاسخ : 2
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ - ساعت : 10:19:00 PM - بازدید : 301 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ - ساعت : 04:48:00 PM - بازدید : 242 - پاسخ : 2
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ساعت : 03:44:00 PM - بازدید : 43 - پاسخ : 1
پاسخ خود را ثبت نمایید ...
برای ارسال پاسخ لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.   ورود به سایت