System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

دلیل خطای cannot convert method to non delegate type در Asp.net Core

01:36:00 PM - ۱۳۹۹/۱۰/۱۰


به این سوال امتیاز بدهید     0 تعداد بازدید این سوال : 119
پاسخ دهنده : hamid_b 05:49:00 PM - ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
به این پاسخ امتیاز بدهید     1 نظر گزارش حذف ویرایش
4 نظر
sadati : به _context در سطر 3 ایراد میگیره
حذف امتیاز کاربر : 7   رتبه کاربر : 50     تاریخ ثبت : ۱۱:۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
hamid_b : اول یه () بذارید جلوی count احتمالا درست میشه. شما اصلا context یا دیتابیس رو توی کنترلر تعریف کردی ؟ context به دیتابیس شما اشاره داره
حذف امتیاز کاربر : 217   رتبه کاربر : 6     تاریخ ثبت : ۱۱:۴۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
hamid_b : اول یه () بذارید جلوی count احتمالا درست میشه. شما اصلا context یا دیتابیس رو توی کنترلر تعریف کردی ؟ context به دیتابیس شما اشاره داره
حذف امتیاز کاربر : 217     رتبه کاربر : 6     تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
sadati : به _context در سطر 3 ایراد میگیره
حذف امتیاز کاربر : 7     رتبه کاربر : 50     تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
ادامه نظرات ...
پاسخ دهنده : sadati 11:57:00 PM - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
به این پاسخ امتیاز بدهید     0 نظر گزارش حذف ویرایش
سوالات مشابه
تاریخ : 1398/08/02 - ساعت : 12:09:00 PM - بازدید : 461 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ - ساعت : 04:18:00 PM - بازدید : 103 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ساعت : 09:54:00 PM - بازدید : 196 - پاسخ : 2
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ - ساعت : 04:48:00 PM - بازدید : 213 - پاسخ : 2
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ساعت : 03:44:00 PM - بازدید : 14 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ساعت : 05:29:00 PM - بازدید : 15 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - ساعت : 10:35:00 PM - بازدید : 28 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ - ساعت : 06:01:00 PM - بازدید : 193 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ساعت : 02:11:00 AM - بازدید : 41 - پاسخ : 1
تاریخ : 1398/09/19 - ساعت : 11:21:00 PM - بازدید : 532 - پاسخ : 1
آخرین سوالات ارسالی
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ساعت : 09:32:00 PM - بازدید : 13 - پاسخ : 1
تاریخ : 1398/07/30 - ساعت : 07:38:00 PM - بازدید : 507 - پاسخ : 8
تاریخ : 1398/08/02 - ساعت : 12:09:00 PM - بازدید : 461 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ - ساعت : 04:18:00 PM - بازدید : 103 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ساعت : 09:54:00 PM - بازدید : 196 - پاسخ : 2
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ - ساعت : 10:19:00 PM - بازدید : 274 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ - ساعت : 04:48:00 PM - بازدید : 213 - پاسخ : 2
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ساعت : 03:44:00 PM - بازدید : 14 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ساعت : 05:29:00 PM - بازدید : 15 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - ساعت : 10:35:00 PM - بازدید : 28 - پاسخ : 1
پاسخ خود را ثبت نمایید ...
برای ارسال پاسخ لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.   ورود به سایت