System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

دلیل خطای Keyword not supported : id هنگام اتصال به دیتابیس

10:27:00 PM - ۱۴۰۱/۰۲/۱۳


به این سوال امتیاز بدهید     0 تعداد بازدید این سوال : 284
پاسخ دهنده : saedbfd 07:15:00 PM - ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
به این پاسخ امتیاز بدهید     0 نظر گزارش حذف ویرایش
سوالات مشابه
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ساعت : 02:27:00 PM - بازدید : 37 - پاسخ : 1
تاریخ : 1398/10/29 - ساعت : 03:03:00 PM - بازدید : 1444 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ - ساعت : 02:49:00 PM - بازدید : 1037 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ - ساعت : 02:30:00 PM - بازدید : 799 - پاسخ : 2
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ - ساعت : 10:01:00 PM - بازدید : 2398 - پاسخ : 2
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ - ساعت : 09:07:00 PM - بازدید : 301 - پاسخ : 0
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ - ساعت : 11:26:00 PM - بازدید : 1130 - پاسخ : 2
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ - ساعت : 01:20:00 PM - بازدید : 815 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ - ساعت : 10:58:00 AM - بازدید : 131 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ساعت : 02:27:00 AM - بازدید : 259 - پاسخ : 1
آخرین سوالات ارسالی
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ساعت : 02:27:00 PM - بازدید : 37 - پاسخ : 1
تاریخ : 1398/10/29 - ساعت : 03:03:00 PM - بازدید : 1444 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ - ساعت : 08:12:00 PM - بازدید : 982 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ - ساعت : 02:49:00 PM - بازدید : 1037 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ - ساعت : 12:17:00 PM - بازدید : 2008 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ساعت : 02:43:00 AM - بازدید : 55 - پاسخ : 2
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ - ساعت : 04:43:00 PM - بازدید : 61 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - ساعت : 09:32:00 PM - بازدید : 15146 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ - ساعت : 02:23:00 AM - بازدید : 81 - پاسخ : 1
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ - ساعت : 02:26:00 AM - بازدید : 78 - پاسخ : 1
پاسخ خود را ثبت نمایید ...
برای ارسال پاسخ لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.   ورود به سایت