System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

دریافت نقش های کاربر از جدول AspNetRoles در Asp.net core

08:30:00 PM - 1403/01/17


به این سوال امتیاز بدهید     1 تعداد بازدید این سوال : 300
پاسخ دهنده : fateme 01:17:00 PM - 1403/01/18
به این پاسخ امتیاز بدهید     1 نظر گزارش حذف ویرایش
1 نظر
Tarak4135 : ابتدا بدون DbSet استفاده کردم اما فیلدهایی که شخصی سازی کردم در دیتابیس ایجاد نشد اما بعد از تعریف ApplicationRole در DbSet تغییرات در جدول AspNetRoles ثبت شد.
حذف امتیاز کاربر : 56   رتبه کاربر : 17     تاریخ ثبت : ۱۱:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
پاسخ دهنده : Tarak4135 02:31:00 PM - 1403/01/18
به این پاسخ امتیاز بدهید     0 نظر گزارش حذف ویرایش
پاسخ دهنده : Tarak4135 04:20:00 PM - 1403/01/20
به این پاسخ امتیاز بدهید     0 نظر گزارش حذف ویرایش
سوالات مشابه
تاریخ : 1403/02/23 - ساعت : 02:24:00 PM - بازدید : 137 - پاسخ : 5
تاریخ : 1403/02/25 - ساعت : 04:38:00 PM - بازدید : 96 - پاسخ : 1
تاریخ : 1403/02/16 - ساعت : 01:25:00 PM - بازدید : 188 - پاسخ : 4
تاریخ : 1401/11/15 - ساعت : 11:17:00 AM - بازدید : 1230 - پاسخ : 1
تاریخ : 1402/04/01 - ساعت : 06:17:00 PM - بازدید : 1180 - پاسخ : 0
تاریخ : 1403/02/11 - ساعت : 11:02:00 AM - بازدید : 98 - پاسخ : 1
تاریخ : 1403/01/20 - ساعت : 07:32:00 PM - بازدید : 254 - پاسخ : 2
تاریخ : 1402/12/13 - ساعت : 05:04:00 PM - بازدید : 433 - پاسخ : 0
تاریخ : 1398/08/06 - ساعت : 03:57:00 PM - بازدید : 7504 - پاسخ : 2
تاریخ : 1402/12/12 - ساعت : 03:20:00 PM - بازدید : 310 - پاسخ : 1
آخرین سوالات ارسالی
تاریخ : 1403/01/29 - ساعت : 08:08:00 AM - بازدید : 217 - پاسخ : 2
تاریخ : 1403/02/29 - ساعت : 06:34:00 PM - بازدید : 45 - پاسخ : 0
تاریخ : 1403/02/24 - ساعت : 04:40:00 PM - بازدید : 86 - پاسخ : 2
تاریخ : 1403/02/23 - ساعت : 02:24:00 PM - بازدید : 137 - پاسخ : 5
تاریخ : 1403/02/25 - ساعت : 04:38:00 PM - بازدید : 96 - پاسخ : 1
تاریخ : 1403/02/16 - ساعت : 01:25:00 PM - بازدید : 188 - پاسخ : 4
تاریخ : 1403/02/20 - ساعت : 06:33:00 PM - بازدید : 115 - پاسخ : 1
تاریخ : 1403/01/17 - ساعت : 08:30:00 PM - بازدید : 301 - پاسخ : 3
تاریخ : 1401/11/15 - ساعت : 11:17:00 AM - بازدید : 1230 - پاسخ : 1
تاریخ : 1402/04/01 - ساعت : 06:17:00 PM - بازدید : 1180 - پاسخ : 0
پاسخ خود را ثبت نمایید ...
برای ارسال پاسخ لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.   ورود به سایت