System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

آیا کار با لپ تاپ در حال شارژ برای باتری مضر است ؟

06:34:00 PM - 1403/02/29


به این سوال امتیاز بدهید     1 تعداد بازدید این سوال : 250
پاسخ دهنده : fateme 03:12:00 PM - 1403/03/08
به این پاسخ امتیاز بدهید     1 نظر گزارش حذف ویرایش
سوالات مشابه
تاریخ : 1403/02/19 - ساعت : 11:43:00 AM - بازدید : 243 - پاسخ : 1
تاریخ : 1403/02/24 - ساعت : 04:40:00 PM - بازدید : 223 - پاسخ : 2
تاریخ : 1403/02/20 - ساعت : 06:33:00 PM - بازدید : 282 - پاسخ : 1
تاریخ : 1403/02/20 - ساعت : 12:29:00 AM - بازدید : 210 - پاسخ : 1
آخرین سوالات ارسالی
تاریخ : 1398/08/16 - ساعت : 01:22:00 PM - بازدید : 2803 - پاسخ : 1
تاریخ : 1398/09/05 - ساعت : 06:04:00 PM - بازدید : 2831 - پاسخ : 2
تاریخ : 1398/08/19 - ساعت : 04:31:00 PM - بازدید : 3410 - پاسخ : 2
تاریخ : 1398/09/08 - ساعت : 11:38:00 PM - بازدید : 2841 - پاسخ : 1
تاریخ : 1403/04/12 - ساعت : 07:27:00 PM - بازدید : 175 - پاسخ : 0
تاریخ : 1403/04/15 - ساعت : 07:25:00 PM - بازدید : 160 - پاسخ : 1
تاریخ : 1403/04/15 - ساعت : 07:15:00 AM - بازدید : 135 - پاسخ : 2
تاریخ : 1403/04/11 - ساعت : 09:32:00 AM - بازدید : 175 - پاسخ : 1
تاریخ : 1403/04/13 - ساعت : 11:30:00 AM - بازدید : 140 - پاسخ : 1
تاریخ : 1403/04/03 - ساعت : 12:51:00 PM - بازدید : 223 - پاسخ : 1
پاسخ خود را ثبت نمایید ...
برای ارسال پاسخ لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.   ورود به سایت